Một Loại Sắc Lệnh Bùa Lỗ Ban Lỗ Ban có 2 tông phái chính là Lỗ Ban Tiên Sư và Lỗ Ban Sát, dòng phái Lỗ Ban Tiên Sư là dòng phái chính có bắt nguồn từ Trung Hoa, bùa chú của dòng phái này chủ yếu là dùng Hán tự và Hán ngữ, trong các bản sách về phù chú của Lỗ Ban Tiên Sư chủ yếu là dạy cách xây nhà, trừ bệnh, sau này khi lưu truyền sang Việt Nam bị ảnh hưởng thêm của văn hóa Miên, Xiêm, và văn hóa bản địa nên sinh ra 1 phái gọi là Lỗ Ban Sát chữ Sát ở đây không có nghĩa là giết, theo nhiều người nghiên cứu Huyền Môn thì chữ Sát ở đây có ý nghĩa là mạnh bạo hơn Lỗ Ban Tiên Sư, phái Lỗ Ban Tiên Sư cách tu luyện và tác pháp có hơi khác 1 chút với Lỗ Ban Sát ở chỗ,
Lỗ Ban Tiên Sư thường dùng tha lực của các vị tiên thánh để trợ giúp khi tác pháp, còn Lỗ Ban Sát thì lại có thêm sự trợ giúp của đàng âm, có lẽ chính vì vậy lá bùa có sức mạnh hơn chăng ?


Lỗ Ban Tiên Sư .


Dòng phái Lỗ Ban Tiên Sư hiện nay chính tông chỉ còn ở Trung Hoa, tuy nhiên các pháp này cũng thường được các Pháp Sư Mao Sơn, Côn Lôn Long Hổ Sơn áp dụng kèm vào chung với các pháp thuật của họ, còn tại Việt Nam dòng phái Lỗ Ban Tiên Sư thì bị lai tạp theo văn hóa bản địa của Việt Nam, tại BắcViệt thì lai tạo theo sự truyền bá của Pháp Sư Bắc Bộ, câu chú thì chủ yếu là Hán Ngữ còn hình thức bùa thì vẫn giữ nguyên thủy, thậm chí có những lá bùa còn mang sắc thái Trung Hoa rõ ràng như đầy đủ dấu Tam Thanh, Chữ Sắc Lệnh, Thân Phù, Phù Đảm.


Các Cách Thức Luyện Gồm Có.

- Nhìn Đèn Cầy “ Nến ”
- Nhìn Nhang.
- Nhìn Mặt Trời.
- Nhìn Mặt Trăng.
- Nhìn Sấm Chớp.


- Nhìn Đèn Cầy là vẽ 1 lá Bùa để trước ngọn đèn sau đó tập trung vào lá Bùa rồi vẽ lại bằng mắt hoặc khi quán tưởng lá Bùa trong đầu mắt lại dòm đèn cầy và quán tưởng sao cho lá Bùa lọt toàn bộ vào trong ánh lửa đèn cầy.
- Nhìn Nhang cũng tương tự vậy.
- Nhìn Mặt Trời là chọn cách luyện khi Mặt Trời mới mọc buổi sáng, buổi chiều luyện lúc Mặt Trời còn ở ngọn cây hoặc nóc nhà.
- Nhìn Mặt Trăng là chọn lúc Mặt Trăng lên cao thì luyện, nếu đêm không có trăng thì chọn sao sáng nhất dòm lên.
- Nhìn Sấm Chớp cũng tương tự như các cách trên.


Cách thức luyện tuỳ mỗi 1 loại Bùa có cách thức luyện khác nhau, có loại chỉ luyện đơn giản bằng cách vẽ khoán vào bát nước hình bùa rồi sau đọc chú, tiếp đó uống hết bát nước vào. Thường người luyện phép hay luyện vào 4 giờ ( Thời ) Tý ( 23h - 1h ), Ngọ ( 11h – 13h ), Mão ( 5h – 7 h ), Dậu ( 17h – 19h ). Những giờ này là thời gian tốt nhất cho người luyện phép.


Cách luyện Bùa thường tuỳ theo mỗi loại Bùa của mỗi phái Lỗ Ban khác nhau mà quy định số ngày luyện, thường là lấy số 21, 49, 108 ngày là thành.


Khi luyện các pháp sư sẽ tập quán tưởng lá Bùa trong đầu cho đến khi lá Bùa đó có thần, nghĩa là họ có thể nhìn vào bất cứ đâu cũng có thể tưởng tượng ra lá Bùa đó, ví như nhìn vào bát nước cũng có thể tưởng ra Bùa nằm trong đó, lá Bùa khi đó sẽ xoay chuyển theo ý nghĩ của thầy.


Lỗ Ban Việt Nam hay có câu là “ Bùa Linh Do Tổ ” chính là do ý chỉ là lá Bùa khi vẽ ra phải có Tổ chứng mới có linh, tức kẻ luyện Bùa phải có thầy truyền giới, điều này có lẽ do Lỗ Ban Việt Nam hay sử dụng thêm tha lực của Linh Giới trong lá Bùa nên mới có việc trên, điều này xin không đi sâu sợ rằng sẽ gây ra tranh luận và ngộ nhận không đáng có, học giả đọc và tìm hiểu môn phái Lỗ Ban cho kĩ trước khi muốn thực hiện bất cứ 1 pháp nào.
Các sách chép về Lỗ Ban của Trung Hoa hiện nay còn rất nhiều như Lỗ Ban Toàn Thư, Lỗ Ban Thập Nhị Công Nghề, Lỗ Ban Xích, Lỗ Ban Giải Quái, Lỗ Ban Kinh. Tất cả các loại sách này chủ yếu là dạy về xây nhà, giải yểm của thợ xây, tuy nhiên các pháp về Bùa Chú của Lỗ Ban thì thường lại ít chép trong các sách này mà chủ yếu là được chép xen kẽ với các phép của các môn phái khác.